L’Allevamento Shikoku “Shinrin-Yoku Sou si allarga. A fine settembre arriverà la dolcissima Jikino Kensha No Fujihana Go